Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Tag: biuro rektora


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora PWSZ w Wałczu za rok 2021 2022-02-24 14:53:10
Uchwały Senatu 2022 rok 2022-02-11 11:40:20
Zarządzenia Rektora 2022 rok 2022-02-11 11:34:21
Uchwały Senatu 2021 r. 2021-06-10 13:35:34
Zarządzenie Rektora nr 28/2021 z dnia 21.04.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat administracyjnych na rok akademicki 2021/2022 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu 2021-04-21 13:42:49
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora PWSZ w Wałczu za rok 2020 2021-02-18 09:41:48
Zarządzenia Rektora 2021 r. 2021-01-27 10:59:37
REGULAMIN W SPRAWIE USTALENIA WARUNKÓW, TRYBU ORAZ TERMINU ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W PWSZ W WAŁCZU W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 2020-07-03 08:55:32
Regulamin Studiów 2020/2021 2020-05-13 14:38:48
Uchwały Senatu 2020 r. 2020-03-04 11:02:28
Zarządzenia Rektora 2020 r. 2020-03-04 09:06:52
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora PWSZ w Wałczu za rok 2019 2020-02-27 14:30:59
Regulamin Rady Uczelni 2019-12-04 09:29:17
Zarządzenia Rektora 2019 r. 2019-10-04 11:02:25
Zarządzenie Rektora nr 40/2019 z dnia 09.07.2019 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówiena 2019-07-12 09:02:03
Zarządzenie Rektora nr 39/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów 2019-06-13 10:57:19
Zarządzenie Rektora nr 38/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie odwołania tymczasowego Koordynatora DOKISS w PWSZ w Wałczu 2019-06-13 10:56:21
Zarządzenie Rektora nr 37/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania 2019-06-13 10:55:10
Zarządzenie Rektora nr 36/2019 z dnia 22.05.2019 r. w sprawie procedury zatrudniania na umowę o pracę i zawierania umów cywilnoprawnych w realizacji podstawowych zadań Uczelni 2019-06-13 10:51:41
Zarządzenie Rektora nr 35/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej 2019-06-13 10:50:17
Zarządzenie Rektora nr 34/2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Dydaktyki w PWSZ w Wałczu 2019-06-13 10:49:24
Zarządzenie Rektora nr 33/2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Uczelnianej 2019-06-13 10:48:03
Zarządzenie Rektora nr 32/2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uczelni 2019-06-13 10:46:24
Zarządzenie Rektora nr 31/2019 z dnia 06.05.2019 r. w sprawie powołania składu Komisji ds. Zmian Statutu PWSZ w Wałczu 2019-05-09 09:34:32
Zarządzenie Rektora nr 30/2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru podań dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe w PWSZ w Wałczu 2019-05-09 09:32:56
Zarządzenie Rektora nr 29_2019_w sprawie warunków i trybu zwalniania z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 w PWSZ w Wałczu 2019-05-09 09:29:13
Zarządzenie Rektora nr 28/2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu części teoretycznej modułu podstawowego edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej 2019-05-09 09:22:25
Zarządzenie Rektora nr 27/2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości jednorazowej zapomogi przyznawanej studentom PWSZ w Wałczu 2019-05-09 09:17:06
Zarządzenie Rektora nr 26/2019 z dnia 25.04.2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosku w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów I stopnia Organizowanie i Funkcjonowanie Transportu i Spedycji 2019-05-09 09:14:41
Zarządzenie Rektora nr 25/2019 z dnia 18.04.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat administracyjnych na rok akademicki 2019/2020 w PWSZ w Wałczu 2019-04-19 08:50:12
Zarządzenie Rektora nr 24/2019 z dnia 16.04.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Rektora nr 1/2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do opracowywania programów studiów dla poszczególnych kierunków studiów 2019-04-19 08:48:25
Zarządzenie Rektora nr 23/2019 z dnia 02.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na studia pierwszego i drugiego stopnia profilu praktycznego w roku akademickim 2019/2020 w PWSZ w Wałczu 2019-04-19 08:46:24
Zarządzenie Rektora nr 22/2019 z dnia 02.04.2019 r. w sprawie terminów rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia profilu praktycznego w roku akademickim 2019/2020 w PWSZ w Wałczu 2019-04-19 08:44:26
Zarządzenie Rektora nr 21/2019 z dnia 02.04.2019 r. w sprawie określenia kierunków studiów, na które prowadzona będzie w roku akademickim 2019_2020 rekrutacja przez potwierdzenia efektów uczenia się 2019-04-19 08:41:21
Zarządzenie Rektora nr 20/2019 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendiów przyznawancyh studentom PWSZ w Wałczu 2019-03-25 09:39:46
Zarządzenie Rektora nr 19/2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. wyceny składników majątku 2019-03-25 09:27:03
Zarządzenie Rektora nr 18/2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uczelni 2019-03-01 08:51:57
Zarządzenie Rektora nr 17/2019 z dnia 20.02.2019 r. w sprawie terminów rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia profilu praktycznego w roku akademickim 2019/2020 w PWSZ w Wałczu 2019-02-21 13:53:26
Zarządzenie Rektora nr 16/2019 z dnia 08.02.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat administracyjnych za studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo w PWSZ w Wałczu 2019-02-21 13:50:47
Zarządzenie Rektora nr 15/2019 z dnia 06.02.2019 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Technicznego na Instytut Inżynierii i Zarządzania, przypisania kierunków do Instytutu, powierzenia funkcji Dyrektora oraz powołania Kierunkowej Rady Programowej kierunku Zarządzanie I i II stopnia 2019-02-21 12:48:21
Zarządzenie Rektora nr 14/2019 z dnia 06.02.2019 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia nr 52/2018 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 24.10.2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej 2019-02-21 12:40:10
Oświadczenie o stanie kontroli zarządzcej Rektora PWSZ w Wałczu za rok 2018 2019-02-20 09:40:43
Uchwały Senatu 2019 r. 2019-02-18 10:44:59
Zarządzanie Rektora nr 13/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie wysokości wynagradzania osób będących w składzie Komisji Rekrutacyjnej w PWSZ w Wałczu 2019-02-11 14:25:40
Zarządzenie Rektora nr 12/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz terminów rekrutacji na kierunek Zarządzanie, studia drugiego stopnia profilu praktycznego w roku akademickim 2018/2019 2019-02-11 14:18:34
Zarządzenie Rektora nr 11/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów dokształcajacych w PWSZ w Wałczu 2019-02-11 14:12:02
Zarządzenie Rektora nr 10/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych w PWSZ w Wałczu 2019-02-11 14:00:07
Zarządzenie Rektora nr 9/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie oraz opłat administracyjnych na rok akademicki 2018/2019 w PWSZ w Wałczu 2019-02-11 13:57:55
Zarządzenie Rektora nr 8/2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu PWSZ w Wałczu 2019-02-11 13:53:38
Zarządzenie Rektora nr 7/2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie powołania Starszego Asystenta Uczelnianego Koordynatora Programów Międzynarodowych w Uczelni ds. mobilności z krajami programu Erasmus+ 2019-01-31 09:11:58
Zarządzenie Rektora nr 6/2019 z dnia 23.01.2019 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. obsługi projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych 2019-01-31 09:02:45
Zarządzenie Rektora nr 5/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rektora ds. kwalifikacji kandydatów na stanowiska profesorów uczelni w PWSZ w Wałczu 2019-01-24 13:04:27
Zarządzenie Rektora nr 4/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie opracowania projektu zmian w Regulaminie Studiów PWSZ w Wałczu 2019-01-24 11:32:25
Zarządzenie Rektora nr 3/2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie powołania Kierownika studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo 2019-01-22 14:59:26
Zarządzenie Rektora nr 1/2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do opracowywania programów studiów dla poszczególnych kierunków studiów 2019-01-22 14:44:54
Wyniki konkursu DR-ZiIP-TRANS 2019-01-21 15:00:41
Strategia Rozwoju Uczelni 2018-12-10 12:44:28
Uchwały Senatu 2018 r. 2018-03-13 11:42:41
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rektora PWSZ w Wałczu za rok 2017 2018-02-27 10:13:27
Zarządzenia Rektora 2018 r. 2018-01-31 09:42:04
Oświdczenie do minimum kadrowego 2017-07-05 10:50:53
Wyniki konkursu na stanowisko Prorektora ds. Kształcenia i spraw studenckich PWSZ w Wałczu 2017-05-12 14:55:23
Wyniki konkursu na stanowisko Prorektora ds. Badań, Współpracy i Rozwoju PWSZ w Wałczu 2017-05-12 14:54:55
Wyniki konkursu na stanowisko Rektora PWSZ 2017-03-23 15:04:42
Uchwały Senatu 2017 r. 2017-02-16 13:09:20
Zarządzenia Rektora 2017 r. 2017-01-20 11:56:40
Zarządzenia Rektora 2016 r. 2017-01-16 10:50:12
Uchwały Senatu 2016 r. 2017-01-16 10:46:35