Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu

Wyszukiwanie zaawansowane

Uchwały Senatu 2023 rok

 1. Uchwała Senatu nr 1/2023 z dnia 08.02.2023 r. w sprawie zaopiniowania planu inwestycji na 2023 rok oraz korekt planu inwestycji na 2023 rok.
 2. Uchwała Senatu nr 2/2023 z dnia 08.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu.
 3. Uchwała Senatu nr 3/2023 z dnia 08.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu honorowania osób szczególnie zasłużonych dla Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu.
 4. Uchwała Senatu nr 4/2023 z dnia 08.02.2023 r. w sprawie przyjęcia raportu końcowego z działań Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia w roku akademickim 2021/2022 w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu.
 5. Uchwała Senatu nr 5/2023 z dnia 22.02.2023 r. w sprawie uchwalenia programu studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne, studia II stopnia o profilu praktycznym.
 6. Uchwała Senatu nr 6/2023 z dnia 22.02.2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Akademii Nauk stosowanych w Wałczu.
 7. Uchwała Senatu nr 7/2023 z dnia 26.04.2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu.
 8. Uchwała Senatu nr 8/2023 z dnia 31.05.2023 r. w sprawie zaopiniowania korekty planu inwestycji na 2023 rok.
 9. Uchwała Senatu nr 9/2023 z dnia31.05.2023 r w sprawie uchwalenia Statutu Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu.
 10. Uchwała Senatu nr 10/2023 z dnia 31.05.2023 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Uczelni na lata 2023-2030.
 11. Uchwała Senatu nr 11/2023 z dnia 31.05.2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególnych kierunkach studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu w roku akademickim 2024/2025.
 12. Uchwała Senatu nr 12/2023 z dnia 31.05.2023 r. w sprawie organizacji przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, o profilu praktycznym w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu przez potwierdzenie efektów uczenia się.
 13. Uchwała Senatu nr 13/2023 z dnia 31.05.2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu obowiązujących od roku akademickiego 2023/2024.
 14. Uchwała Senatu nr 14/2023 z dnia 31.05.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 15/2022 Senatu ANS w Wałczu z dnia 30.06.2022 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Joanna Muszyńska

Data wytworzenia:
09 lut 2023

Osoba dodająca informacje

Joanna Muszyńska

Data publikacji:
09 lut 2023, godz. 11:45

Osoba aktualizująca informacje

Joanna Muszyńska

Data aktualizacji:
01 cze 2023, godz. 11:58